• Opis
  • 70.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo koło Połtawy - 1963 Paryż
Pędzące konie – szkic

tusz, papier, 15,5 × 22,5 cm
sygn. l. d.: S.E

Lubiłem rysować, zwłaszcza konie, często inspirując się reprodukcjami obrazów mistrzów, zmieniając je na swój sposób, nigdy nie kopiując. Od najwcześniejszych lat posyłano mnie do szkoły podstawowej, później średniej, gdzie dostawałem bardzo dobre stopnie z rysunku.
Stanisław Eleszkiewicz 1900–1963. Paintings and drawings. May 10-June 14, 1986,
[b.s.] [kat. wyst.]

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł
Cena wywoławcza: 900 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo koło Połtawy - 1963 Paryż
Od 1914 r. studiował w SSP w w Mirgorodzie. W latach 1918-1919 służył w kawalerii rosyjskiej. W 1919 r. przedostał się z Noworosyjska do Aten, gdzie od 1921 r. studiował w SSP. Przebywał na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzymie. Od 1923 r. zamieszkał w Paryżu gdzie wielokrotnie wystawiał na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in.. Galerie d`Art. Du Montparnasse (1930), Galerie Drouot Provenace (1945). Tworzył ekspresyjne portrety i pejzaże. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.