• Opis
  • 72.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż
Koń

tusz, papier, 21 × 26,5 cm
sygn. p. d.: S.E

Lubiłem rysować, zwłaszcza konie, często inspirując się reprodukcjami obrazów mistrzów, zmieniając je na swój sposób, nigdy nie kopiując. Od najwcześniejszych lat posyłano mnie do szkoły podstawowej, później średniej, gdzie dostawałem bardzo dobre stopnie z rysunku.
Stanisław Eleszkiewicz 1900–1963. Paintings and drawings. May 10-June 14, 1986,
[b.s.] [kat. wyst.]

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Cena wywoławcza: 1 200 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż