• Opis
  • 73.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo koło Połtawy - 1963 Paryż
Etiuda dla Bilitis

gwasz, papier, 28 × 39 cm
sygn. p. d.: SE

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 3 800 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo koło Połtawy - 1963 Paryż
Od 1914 r. studiował w SSP w w Mirgorodzie. W latach 1918-1919 służył w kawalerii rosyjskiej. W 1919 r. przedostał się z Noworosyjska do Aten, gdzie od 1921 r. studiował w SSP. Przebywał na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzymie. Od 1923 r. zamieszkał w Paryżu gdzie wielokrotnie wystawiał na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in.. Galerie d`Art. Du Montparnasse (1930), Galerie Drouot Provenace (1945). Tworzył ekspresyjne portrety i pejzaże. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.