• Opis
  • 95.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż
Boat

akwarela, gwasz, papier, 18,5 × 25 cm
sygn. p. d.: S.E.
na mocującej tekturze odwrocie napis: „BOAT”
na odwrocie pieczątka londyńskiej galerii Posk
z numerem pracy 102/4
Wystawiany:
Galeria POSK, Londyn King Street 238–246
Pochodzenie:
Kolekcja Mariana Lurczyńskiego (1907– 1992)
Kolekcja prywatna, Polska

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Cena wywoławcza: 2 800 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż