Services

Katalogowanie kolekcji

Sopocki Dom Aukcyjny oferuje profesjonalną pomoc w katalogowaniu oraz dokumentacji fotograficznej kolekcji dzieł sztuki i antyków.

 

Dokumentacja do wywozu dzieł sztuki za granicę

Sopocki Dom Aukcyjny przygotowuje dla swoich klientów oraz odpłatnie dla innych zainteresowanych dokumenty zezwalające na wywóz za granicę dzieł sztuki i antyków. Zgodnie z najnowszą Ustawą o Ochronie Zabytków z 2010 roku wywóz tych obiektów jest uzależniony od ich wieku oraz od wartości rynkowej. Ustawa określa, że dzieła sztuki, których wiek nie przekracza 50 lat, nie wymagają pozwolenia na wywóz wydawanego przez właściwe organy państwowe.  Szczegółowych informacji dot. dokumentów wywozowych udziela Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

Konserwacja dzieł sztuki

Sopocki Dom Aukcyjny oferuje również pomoc w zakresie konserwacji i naprawy dzieł sztuki i antyków.