• Opis
  • 7.
Senatus Populusque Vratislaviensis

Herb miasta Wrocławia, wyd. Graß und Barth, Wrocław 1805 r.; miedzioryt kolorowany, śred. 16 cm

Cena wywoławcza: 950 zł
BEZ AUTORA