• Opis
  • 164.
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania
Wielki Inkwizytor wygania Zbawcę, z cyklu Po 50 latach surrealizmu, 1974 r.

sucha igła, papier, 40 × 30 cm (odcisk płyty)
sygn. p. d.: Dali, l. d. EA
Wydawca: Trans World Art./Atelier Rigal
Lit: Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, Salvador Dali: Catalogue Raisonné of Etchings and Mixed – Media Prints 1924 – 1980, Prestel Publishing Munich – New York 1995, nr kat. 671

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 11 000 - 13 000 zł
Cena wywoławcza: 7 000 zł
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania