• Opis
  • 179.
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania
Jeździec i jeleń, z cyklu Bestiariusz La Fontaine'a, 1974 r.

sucha igła, kolor z szablonu, papier Arches, wym. odcisku płyty 39,5 × 57,6 cm
sygn. p. d. ołówkiem: Dali numerowane l. d. ołówkiem: 53/250
znak wodny ARCHES / FRANCE
wydawca:
Robert Mouret, Editions des Maîtres Contemporains, Paryż
Lit: Michler & Lopsinger 655

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 5 500 zł
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania