• Opis
  • 163.
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania
Czarna Madonna, z cyklu Witraże, 1975

litografia, papier, 65 × 48 cm (arkusz)
sygn. p. d. ołówkiem: Dali, p. d.: 31/250
papier ARCHES/FRANCE
Wydawca: Carpentier/Grapholith
Lit.: Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, Salvador Dali: Catalogue Raisonné of Lithographs and Wood Engravings 1956– 1980, Prestel Publishing Munich – New York 1995, nr kat. 1445

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 8 500 zł
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania