• Opis
  • 120.
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk
Św. Jerzy, 1982 r.

akwaforta, papier, 34 × 29 cm (odcisk płyty), 45 × 36,5 cm (arkusz)
sygn. i opisana ołówkiem u dołu: Św. Jerzy/akwaforta-sztych/68/96/
Ryszard Stryjec/Gdańsk 1982 rok

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 000 - 2 500 zł
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk