• Opis
  • 121.
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk
Harpia, 1986 r.

akwaforta, papier, 11,5 × 9,5 cm (odcisk płyty), 13 × 10,5 cm w świetle passe–partout
dat. na płycie l. d.: 1986 sygn. i opisana ołówkiem u dołu: Harpia/akw –szt/aut/Ryszard Stryjec

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 800 - 1 000 zł
Cena wywoławcza: 400 zł
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk