• Opis
  • 8.
Roman Bratkowski
1869 Lwów - 1954 Wieliczka
Capri, 1935 r.

olej, płótno, 48,5 × 69 cm
sygn. i dat. p. d.: R.Bratkowski. Capri 1935

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Roman Bratkowski
1869 Lwów - 1954 Wieliczka
Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem Jabłońskiego i Łuszczkiewicza. Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. W latach 1894 ? 1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbégo. Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. ?Bratkowski malował niemal wyłącznie pejzaże. Były one doskonale skomponowane i wykończone, przepojone nastrojem subtelnej melancholii. Odznaczały się umiejętnością obserwacji syntezy zjawisk natury a zwłaszcza akcentowaniu kontrastu ruchu i spokoju? ? Janusz Derwojed.