• Opis
  • 142.
Robert Bartel
ur. 1962 r.
Wróżba + Tajemnica przejścia cyklu: Miejsce, 1989 r.

akwaforta, papier, 58,7 × 45,4 cm
sygn. i opisany u dołu ołówkiem: „Wróżba” + „Tajemnica Przejścia”/z cyklu
„Miejsce”, akwaforta 10/50 R. Bartel 89 r.”

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 350 zł
Robert Bartel
ur. 1962 r.