• Opis
  • Informacje o autorze
  • 28.
Jerzy Kossak
1886 Kraków - 1955 tamże
Raport przy stogu siana, 1940 r.

olej, płótno, 51 × 42,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1940
na krośnie dwie odwrocie autorskie pieczęcie: Stwierdzam autentycz/ność tego obrazu/ Jerzy Kossak (słabo widoczna), oraz okrągła pieczątka z herbem Kos i napisem w otoku: JERZY KOSSAK. Kraków. Pl. Kossaka 4 oraz nalepka z numerem: K2 – 5
Analogiczna praca, powstała w 1935 roku jest reprodukowana w monografii Kazimierza Olszańskiego pod nr 172 (por. K. Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław 1992)..]

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Cena wywoławcza: 11 000 zł
Jerzy Kossak
1886 Kraków - 1955 tamże

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem ojca i dziadka - Juliusza Kossaka. Jego obrazy nawiązywały do czasów napoleońskich i II wojny światowej. Brał udział w licznych wystawach. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Prezentowana praca bezpośrednio nawiązująca do greckiej mitologii – boskiego romansu królowej Sparty z Zeusem- jest niezwykłą rzadkością w twórczości Jerzego Kossaka