• Opis
  • 174.
Rafał Olbiński
ur. 1947 Kielce
Madame Butterfly

inkografia, papier, 30 × 20 cm (zadruk), 33 × 21,5 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński oraz sygn. na płycie l. d.: Olbiński
l. d.: 15/100S

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
Cena wywoławcza: 900 zł
Rafał Olbiński
ur. 1947 Kielce