• Opis
  • 186.
Puzdro

Limoges, 2 poł. XX w.
porcelana, kobalt, złocenia; śr. 13 cm

Cena wywoławcza: 250 zł