• Opis
  • 44.
Pucharek

Śląsk, 1864 r.
szkło bezbarwne, szlifowane, złocone, dekoracja w postaci medalionów
z przedstawieniami architektury Cieplic i widoków okolic; wys. 12,5 cm,
śred. wylewu 7,5 cm

Cena wywoławcza: 2 000 zł