• Opis
  • 24.
Polski Thomas
Materia 11 Mózg maszynowy 2, 2017

olej, płótno, 120 x 150 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Cena wywoławcza: 500 zł
Polski Thomas