• Opis
  • Informacje o autorze
  • 49.
Ilona Herc
Pokój Wery, 2016/17

Pokój Wery, 2016/17 akryl, płótno, 120 x 60 cm, sygn. p.dIlona Herc 2017 oraz opisany na odwrocie:'ILONA HERC , "POKÓJ WERY", KRAKÓW 2016/2017

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Ilona Herc