• Opis
  • 95.
Friedrich Hulsius
Plan umocnień w rejonie Szpicy Mątowskiej

rycina pochodząca z „Inventarium Sveciae” J. L. Gottfrieda, 1632 r.
miedzioryt, wym. 7,5 x 13,5 cm, wym. arkusza 30 x 18 cm

Cena wywoławcza: 380 zł
Friedrich Hulsius