• Opis
  • 316.
Plakieta z wizerunkiem Adama Mickiewicza

1922 r.
brąz; daty 1798 i 1855 oraz po prawej A. Mickiewicz; sygn. na odwrocie AE, numer 80 oraz dat. 1922; 16,5 x 13 cm

Cena wywoławcza: 400 zł
BEZ AUTORA