• Opis
  • 202.
PLAKIETA Z MARSZAŁKIEM JÓZEFEM PIŁSUDSKIM

odlew metalowy; wys. 180 mm

Wizerunek Józefa Piłsudskiego z profilu, w czapce legionistów.

Cena wywoławcza: 300 zł
BEZ AUTORA