• Opis
  • 180.
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania
Plac Św. Piotra, 1972 r.

heliograwiura kolorowana, papier Arches, wym. odcisku płyty 39,5 × 52,2 cm
sygn. p. d. ołówkiem: Dali, numerowane
l. d. ołówkiem 344/350
znak wodny ARCHES / FRANCE
wydawca: Editions Graphiques Internationales
Lit: Michler & Lopsinger 536

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 12 000 zł
Salvador Dali
1904 Figueres/Hiszpania - 1989 Figueres/Hiszpania