• Opis
  • 33.
Pieter van der Aa
1659-1733
Brandenbourg et Pomeraniae, Suivant.../La Prusse. Suivant...

Mapy Brandenburgii i Księstwa Pomorskiego oraz Prus odbite ze wspólnej płyty, Lejda, 1730 r.; miedzioryt kolorowany liniowo, wym. 52,5 x 39 cm (odcisk płyty); naprawione nieznaczne naddarcia krawędzi; rzadkość

Cena wywoławcza: 4 800 zł
Pieter van der Aa
1659-1733