• Opis
  • 120.
Philipp Clüver (1580-1622) Veteris et Novae Regni Poloniae Magniq Ducatus Lithuaniae?
Mapa dawnego i nowego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa  Litewskiego oraz ich województw i granic, 1697 r., stan trzeci, z dzieła ?Philippi Cluverii Introductionis??, Amsterdam, 1729 r.
miedzioryt, wym. płyty 21,3 x 25,7 cm; w oprawie
Cena wywoławcza: 700 zł