• Opis
  • 155.
Paul Kuhfuss
1883 Berlin – 1960 tamże
W porcie Szczecin

akwaforta, papier, 22,5 × 25 cm (odciskpłyty), 53 × 39 cm (arkusz)
na odwrocie pieczęć: Nachlass/Paul Kuhfuss

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 1 900 zł
Cena wywoławcza: 900 zł
Paul Kuhfuss
1883 Berlin – 1960 tamże