• Opis
  • 25.
Paterka ze śpiącymi kaczkami

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, przed 1934 r.
glina, szkliwa zaciekowe; na spodzie znak wytwórni, numer formy „389”,
symbol dekoracji „hp” oraz ryty napis okolicznościowy z 1934 r.; wys. 6 cm,
śred. 20,5 cm

Cena wywoławcza: 2 600 zł