• Opis
  • 33.
Feliks Topolski
1907 Warszawa – 1989 Londyn
Parada/Lekcja angielskiego w obozie polskiej armii w Szkocji, 1940 r.

tusz lawowany, papier, 15 x 17,5 cm w św. passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Feliks Topolski
tusz lawowany, papier, 16 x 24,5 cm w św. passe-partout
sygn. i opis. p. d.: Feliks Topolski/July 1940/English lesson in the Polish Army in Scotland
na odwrocie dedykacja: Stasiowi Stańczykowi/w Dniu Imienin/Felek/Londyn-Ognisko/listopad 1943

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 900 zł
Feliks Topolski
1907 Warszawa – 1989 Londyn