• Opis
  • 66.
Para świeczników

Czechosłowacja, l. 1929–1942
srebro p. 800, m. 639 g; wys. 34 cm

Cena wywoławcza: 4 400 zł