• Opis
  • 52.
Para świeczników

Wrocław, l. 1834–1839
srebro kute, odlewane, sztancowane, m. 1060 g; znaki złotnicze: znak miejski,
znak probierczy z lat 1834–1839, znak imienny złotnika „S. K.”; wys. 31,5 cm

Na kwadratowej plincie, wspartej na 4 nóżkach w kształcie lwich łap, okrągła
stopa, u dołu kanelowana. Trzon tralkowy, wsparty na 4 pełnoplastycznych delfinach,
w górnej części kanelowany. Wazonowa tulejka oddzielona od trzonu kapturkiem z liści i palmet.

Cena wywoławcza: 18 000 zł