• Opis
  • 58.
Oppeln

Widok Opola według Theodora Blätterbauera; rycina pochodząca z dzieła F. Schilderunga "Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes?, wyd. Carl Flemming, Głogów, 1887 r., staloryt, wym. 16 x 21,5 cm (odcisk płyty)

Cena wywoławcza: 400 zł