• Opis
  • 111.
Okimono „Aktor z maską”

Japonia, II poł. XIX w., okres Meji (1868 – 1912)
kość słoniowa zapuszczana farbą, wys. 9,4 cm

Cena wywoławcza: 600 zł
BEZ AUTORA