• Opis
  • 90.
Nimb do ikony Chrystusa Pantokratora

Rosja, 2 poł. XIX w.
mosiądz, 37 x 38 cm

Cena wywoławcza: 300 zł
BEZ AUTORA