• Description
  • 7.
Stasys Eidrigevicius
ur. 1943 Mediniškiai/Litwa
Nie zabijaj, 2012

kolaż, kredka, ołówek, papier, 30 x 21 cm, opisany l.d.: Hommage a Caravagio. Niezabijaj oraz sygn. p.d.: 2012 Stasys

Price: 6 000 zł
Stasys Eidrigevicius
ur. 1943 Mediniškiai/Litwa
S.D.