• Opis
  • 93.
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer
Martwa natura z kwiatami

litografia barwna, papier, 56,5 × 41,5 cm (odcisk płyty),
65,5 × 50 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: Kisling, u dołu z lewej: H.C/25 „W”
oraz p. d.: owalny wycisk ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: Jean Kisling

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 500 - 3 000 zł
Cena wywoławcza: 1 500 zł
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer