• Opis
  • 148.
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer
Ewa

litografia barwna, papier, 69 x 52,5 cm w świetle passe-partout , 94/150, sygn. na płycie l.d.: Kisling, numeracja odbitki ołówkiem l. d.: 94/150, oraz sucha pieczęć p.d.: ATELIER/KISLING z odręcznym podpisem: Jean Kisling [syn artysty]

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer