• Opis
  • 69.
Mieszko Jabłoński
1892 Lublin - 1965 Kraków
Pejzaż o zmierzchu

olej, tektura, 53,5 × 42,5 cm, sygn. p.d.: MMJabłoński

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Cena wywoławcza: 3 800 zł
Mieszko Jabłoński
1892 Lublin - 1965 Kraków
Studia artystyczne odbył w krakowskiej ASP w latach 1912 ? 1914 oraz 1918 ? 1920 pod kierunkiem J. Malczewskiego. Jako student zdobywał liczne nagrody i medale. W latach dwudziestych przebywał na stypendiach we Francji i Włoszech. Był członkiem Cechu Artystów Plastyków Jednoróg (1932-1934). Wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie. Od 1950 r. pełnił funkcję adiunkta w macierzystej uczelni. Malował m.in. martwe natury, portrety kobiet oraz pejzaże. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Muzeum Okręgowego w Lublinie.