• Opis
  • 196.
MEDAL Z OKAZJI 500-LECIA BITWY POD GRUNWALDEM

brąz; śr. 29 mm

Na awersie wizerunek króla Władysława Jagiełły i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda, przedstawionych z profilu, oraz herby Polski i Litwy. U góry, wzdłuż krawędzi, napis: KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO W. Ks. WITOLD. U dołu daty 1410-1910. Na rewersie przedstawienie dwóch rycerzy – polskiego, trzymającego chorągiew z orłem i litewskiego z tarczą z litewską Pogonią. Wokół krawędzi napis: W 500 ROCZNICĘ POGROMU KRZYŻAKÓW POD GRUNWALDEM.

Cena wywoławcza: 160 zł
BEZ AUTORA