• Opis
  • 315.
Medal pamiątkowy I-sza Wystawa Teatralna w Warszawie 1902-1903

Józef Gabowicz (1862-1939), Bracia Łopieńscy, Warszawa, ok. 1902 r.
brąz; awers: maska teatralna pod gałązką laurową, napis j. w., rewers: wizerunki Juliusza Słowackiego, Stanisława Moniuszki i Aleksandra hr. Fredry wraz z datami życia oraz napis OPERA/DRAMAT/KOMEDYA; sygn. d.: J. GABOWICZ, na krawędzi BR. ŁOPIEŃSCY; śr. 9,7 cm
Analogiczny medal znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Cena wywoławcza: 300 zł
BEZ AUTORA