• Opis
  • 79.
Max Band
1900 Naumestis/Litwa - 1974 Kalifornia
Dziewczyna

olej, płótno, 92 × 65 cm
sygn. p. d.: Max Band

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Max Band
1900 Naumestis/Litwa - 1974 Kalifornia
W latach 1920-1923 uczył się malarstwa w Berlinie u W. Jacketta. Od 1923 r. mieszkał w Paryżu, gdzie zetknął się z kręgiem Ecole de Paris. Po II wojnie światowej zamieszkał w Nowym Jorku. Tematem jego prac były stonowane w kolorystyce portrety, pejzaże i martwe natury.