• Opis
  • 192.
Maska hełmowa Ikenga, Nigeria, lud Igbo, II poł. XX w.

drewno, polichromia, wys. 91 cm

Cena wywoławcza: 3 800 zł
BEZ AUTORA