• Opis
  • 193.
Maska Antylopy, lud Kurumba, Mali, Burkina Faso, II poł. XX w.

motyw mistycznej antylopy (totem plemienia), drewno, polichromia, dł. 122 cm

Cena wywoławcza: 4 000 zł
BEZ AUTORA