• Opis
  • 59.
Marian Marzyn Konarski
1909 Chrzanów – 1998 Kraków
Autoportret po I roku studiów, 1929 r.

ołówek, papier, 14 x 13,5 cm, sygn. p.d.: MKonarski, opisany l.d.: PIERWSZY RYSUNEK KONARSKIEGO PO 1 ROKU STUDJÓW W AKAD. SZT. P.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 400 zł
Marian Marzyn Konarski
1909 Chrzanów – 1998 Kraków