• Opis
  • 77.
Maria Giżbert-Studnicka
1868 Niwki koło Tarnowa -1955 Kraków
Smutek

olej, tektura, 49,5 × 68 cm
sygn. p. d.: Giżbert
na odwrocie autorski tytuł zapisany długopisem: «Smutek»

Prezentowana praca stanowi szkic kompozycyjny do pracy olejnej o tym samym tytule, wystawianej w TPSP w Krakowie w 1901 r.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 2 600 zł
Maria Giżbert-Studnicka
1868 Niwki koło Tarnowa -1955 Kraków