• Opis
  • 36.
Maria Anto
1937 Warszawa – 2007 tamże
Biały Park II, 1983

olej, płótno, 90 × 130 cm
sygn. na odwrocie: Maria Anto
1983 oraz opisany na blejtramie: MARIA ANTO 1983 „BIAŁY PARK II” 90 × 130 (Z NR 442)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 16 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Maria Anto
1937 Warszawa – 2007 tamże
Studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom uzyskała
w 1962 roku. Jako kilkuletnia dziewczynka uniknęła śmierci podczas ucieczki z transportu
do Auschwitz w 1944 roku. W 1966 roku trzydziestoletnia Maria Anto, u progu swej
artystycznej kariery, miała dużą wystawę indywidualną w Zachęcie, gdzie pokazała blisko
60 prac olejnych. Innym istotnym wydarzeniem w jej tworczości był udział w Biennale
w Sao Paulo w 1963 roku. Jej malarstwo wydaje się m.in. odpowiedzią na traumę wojenną,
z ktorą mierzyła się w dorosłym życiu. Była jedną z nielicznych malarek, ktore osiągnęły
duży sukces artystyczny, w dodatku uprawiając malarstwo realistyczne. Tworczość Anto
wpisywano w tradycję surrealizmu, malarstwa metaforycznego i sztuki naiwnej. Jako
kobieta malarka funkcjonowała w centrum życia artystycznego PRL i zarazem na jego
marginesach. Lubiana i szanowana przez artystow Maria Anto uważana była jednocześnie
za erudytkę, ekscentryczkę, pracoholiczkę, utalentowaną artystkę, zjawiskowej urody kobietę, wreszcie uosobienie samej sztuki. Maria Anto nie uprawia sztuki. Ona jest sztuką”, pisał o malarce poeta Jan Wołek. Miała około 60 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, uczestniczyła w około 200 wystawach zbiorowych ogolnopolskich i międzynarodowych (m.in. VII Biennale w Sao Paulo). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych w Polsce i za granicą.