• Opis
  • 28.
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.
Skalisty brzeg

olej, płotno, 80 x 65 cm, sygn. p.d.: P. Mockel

Cena wywoławcza: 1 800 zł
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.