• Opis
  • 25.
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.
Plac Zamkowy

akwarela, gwasz, papier, 7,5 x 14,5 cm

Cena wywoławcza: 500 zł
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.