• Opis
  • 119.
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.
Akt siedzącej/ Akt leżącej (obraz dwustronny)

olej, płyta, 104 x 77 cm
niesygnowany
na odwrocie akt leżącej kobiety

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.