• Opis
  • 67.
Maja Berezowska
1893 lub 1898 Baranowicze-1978 Warszawa
Taniec zbójnicki, 1945 r.

akwarela, gwasz, papier, 40 × 32 cm w świetle passe-partout
sygn. z lewej: Maja/Berezowska/Sv.45

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 3 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 1 800 zł
Maja Berezowska
1893 lub 1898 Baranowicze-1978 Warszawa