• Opis
  • 108.
Maciej Lachur
1927 Zagórze ? 2007 Otwock
Rabin i Rabinek

olej, płótno, 121 × 60,5 cm
sygn. l. d.: M. LACHUR
na odwrocie opisany: IV 32 K/MACIEJ LACHUR/PORTRET „RABIN/RABINEK” 121 X 60,5 cm/OLEJ/PŁÓTNO

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 16 000 - 20 000 zł
Cena wywoławcza: 12 000 zł
Maciej Lachur
1927 Zagórze ? 2007 Otwock